torek, 05. februar 2019

Osnove obrezovanja sadnega drevja


Rez sadnih dreves je   tehnološki ukrep, s katerim rastline v mladosti oblikujemo, kasneje pa vzdržujemo rodnost dreves in osvetljujemo krošnjo. S tem zagotovimo ohranjanje oblike in dobre rodnosti dreves, pri čemer je pridelek zdrav in primerno velik.
Obrezovanje že oblikovane vzgojne oblike; 1 - izrez pokončnih poganjkov in rasti na nepravih mestih, 2 - spodrezovanje navzdol usmerjene rasti, 3 - odstranjevanje pokončnih vej, ki bi lahko prevzele vodilno vlogo, 4 - odstranjevanje pokončne rasti; Vir:www.slonep.net, avtor Robert Mabič

Čas rezi

prilagodimo sadni vrsti in namenu obrezovanja
Zimska rez  je najpogostejša in jo opravimo
  • v času mirovanja in je značilna za jablane, hruške, kutine
  • ali ob začetku rasti sadnih rastlin (breskev na Primorskem)
Obrezana jablana; vir svetovni splet

Poletna rez
  • z njo predvsem osvetlimo krošnjo in umirjamo prebujno rast.
  • izrežemo pokončne, bujnorastoče poganjke, ki jih imenujemo bohotivke. Te poženejo iz slepih očes na hrbtiščih vej ali ob večjih ranah. Pri izrezovanju pazimo, da jih izrežemo povsem pri osnovi in se tako izognemo ponovnemu močnemu izraščanju iz štrcljev.
  • pri nekaterih občutljivejših sadnih vrstah je lahko poletna rez osnovna (oreh, slive, češnje, breskve, marelice).
Češnja v času zorenja, vir svetovni splet

Ukrepi

Z močnejšo rezjo vzpodbujamo rast, zato prilagodimo rez bujnosti drevesa. 
Pri rezi uporabljamo nekatere značilne ukrepe:
1.   Krajšanjemlad poganjek skrajšamo na različne dolžine in s tem vzpodbudimo rast. Krajšamo tik nad brstom, ki je usmerjen v smer, kamor želimo, da se rast širi.


2.    Odvajanje: poganjek, ki raste navzgor odrežemo tik poleg prvega primernega položnejšega ga poganjka. S tem se ukrepom se izgonemo tudi križanju vej.


3.   Spodrezovanje: povešeno vejo odrežemo tik poleg bolj primernega pokonci rastočega poganjk. Spodrezovanje je primerno tudi za starejša drevesa, ki imajo rast usmerjeno navzdol.


4.     Rez na čep: poganjek ali vejo skrajšamo na dve do tri očesa in ga uporabljamo pri drevju, kjer potrebujemo za dober pridelek več kakovostnega dvoletnega lesa.

5.   Razpiranje: mlade poganjke, dolge do 10 cm razpremo z zobotrebci, ščipalkami za perilo ali paličicami

6.   Upogibanje: mlade poganjke upognemo zaradi boljše osvetlitve, hitrejše rodnosti in oblikovanja


Z vzgojo drevesa začnemo takoj ob sajenju.
Nerazvejano sadiko prikrajšamo približno 5 brstov nad mestom, kjer želimo imeti prve ogrodne veje
Prikraševanje neobrasle sadike ob sajenju; vir: Sadni vrt, več avtorjev, Kmečki glas, 1995
Pri razvejani sadiki razporedimo veje in jih upognemon, prenizke odstranimo in prikrajšamo vrh.
Prikraševanje obrasle sadike ob sajenju; vir: Sadni vrt, več avtorjev, Kmečki glas, 1995

Rodni les

Da bomo obrezovali pravilno, moramo vedeti tudi na kakšnih poganjkih posamezne sadne vrste rodijo najboljše plodove.

Jablane in hruške (pečkarji) rodijo predvsem na:
a. brstič, b. brstika, c. rodna šibe, d. zverižen rodni les, e. rodna pogača 

Rodni les pečkarjev, vir svetovni splet

Koščičarji (češnje, breskve, slive) pa na
a.  brstika, b.  majska kitica, c.  rodna šiba, d.  rozeta, e.  prsteničast rodni les

Rodni les koščičarjev, vri svetovni splet

Priporočila

Pri rezi se držimo še nekaterih priporočil, ki nam bodo v pomoč pri vzgoji zdravih dreves.
  • pri zimski rezi odstenimo tudi lanskoletne plodove, t.i. mumije ter poškodovane in obolele veje
  • večje rane vedno zamažemo s cepilno smolo in se tako izognemo okužbam preko njih.


Ni komentarjev:

Objavite komentar